På Svenska

Burmakissan Ystävät ry

Föreningen fick sin början i november 1988 då tre personer samlades och beslöt sig för att grunda föreningen Burmakissan Ystävät ry (BKY). Föreningens främsta målsättning är att informera om burman, att verka för sund burma-avel samt att fungera som en länk mellan alla burmaintresserade.

År 1994 grundades en avelskommitté, vars uppgift är att befrämja burmornas hälsa, utseende och vänliga natur. Utöver detta så fungerar kommittén som ett stöd för uppfödarna.

Föreningen har en egen tidning "Burmaposti" som utkommer 3 gånger per år. Det första numret utkom våren 1990. Från början har tidningen varit medlemmarnas egen tidning och medlemmarna väntar alltid ivrigt på följande nummer. På utställningar belönar BKY burmor och föreningen har också egen kattungeförmedling.

En liten ordbok för dig som vill köpa en kattunge: